کلیه مطالب
 ای همه وجود من نبود تو نبود من
خانه خراب تو شدم،به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم،منجی جاودانه شو
ای کوه پر غرور من،سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی،عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام،میخواهم- میخواهمت
تو ماندگاری در دلم،میدانمت – میدانمت

ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
—-
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
نبود تو نبود من…

خانه خراب تو شدم،به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم،منجی جاودانه شو
ای کوه پر غرور من،سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی،عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام،میخواهم- میخواهمت
تو ماندگاری در دلم،میدانمت – میدانمت

ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
—-
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
نبود تو نبود من……

|+| نوشته شده توسط مهدی "دل شکسته عاشق" در پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۸  |
 
 
بالا